Concurs Agitatiu: Can Vies no es toca!


El Concurs Agitatiu: Can Vies no es toca! consisteix amb deixar via lliure a l’expressió artística i agitativa de/ls individu/s i col·lectius solidaris/es amb Can Vies. ( Art urbà, nihilista, postmodern, eskisofrènic, …no tanquem portes a ningú)

A totes aquestes individualitats i col·lectius solidaris/es els hi demanem que facin una fotografia a l’ obra i ens l’ enviïn.

Es garanteix la protecció de dades.

PREMISSES DEL CONCURS

-Ens ha d’ arribar una fotografia de l’ obra via mail, bustia o colom.

-Els dissenys guanyadors de cada setmana seran exhibits a les diferents pàgines webs habituals del CSA, amb tota la fama que comporta…Es pot enviar un pseudònim per propagar la seva fama dins del “mundillo”.

-Es premiarà l’ originalitat, l’ impacte visual d’aquesta, l’ extravagància…

-Can Vies no es fa responsable de danys personals i materials.

-Punts extra si l’ obra és dirigida a CIU, TMB o el districte de Sants.

DATA LÍMIT D’- ENTREGA

Fins que TMB retiri la demanda al CSA Can Vies.

RECORDATORI:

Can Vies no es fa responsable de la seguretat de l’ artista davant les forçes del mal.