“Les Escoles Comercials Montserrat per a fills d’empleats del Metro Transversal”


Des del 1945 i durant més de 40 anys les anomenades Escoles del Metro van instruir generacions d’empleats i de fills d’empleats del suburbà.

E l 13 de novembre de 1943, i com a conseqüència de les inquietuds socials dels dirigents del Metro Transversal cap als seus empleats, es va crear un Departament Social (des del 1948 anomenat Círculo Social Metropolitano). Aquest departament va entrar en funcionament el juny de 1944 i estava integrat per les següents seccions: cultural, teatral, coral, musical, social, esportiva i excursionista.

 

El 1945, i a proposta de la secció cultural, l’empresa crea la secció escolar. A través d’aquesta secció neixen unes escoles per a fills d’empleats, a la barriada de Sants, al número 42 del carrer Jocs Florals. L’impulsor d’aquest projecte va ser José M. Vicens Corominas, en aquell moment cap administratiu de l’empresa, creador i ànima del Círculo Social Metropolitano i de les Escoles Comercials Montserrat. Va continuar al capdavant de la direcció del Círculo i les Escoles fins a la seva mort el 16 de juny de 1970.

Seu provisional a Jocs Florals

El dilluns 15 d’octubre de 1945 comença el curs al carrer Jocs Florals, amb classes nocturnes de 18 a 20 hores, i les matèries que s’imparteixen són les assignatures de gramàtica, aritmètica i música. Era l’inici d’un projecte il·lusionador!

El segon curs ja comença amb horari escolar, i provisionalment al mateix edifici de Jocs Florals. El 2 d’octubre de 1946 entren oficialment en funcionament en tots els seus aspectes les Escoles Comercials Montserrat. Quaranta alumnes integren la matrícula del primer curs, a càrrec de cinc mestres, en torns, segons les seves respectives especialitats.

L’empresa emprèn immediatament la construcció de les escoles i, així, el diumenge 3 d’octubre de 1948 (curs escolar 1948/49) s’inaugura un nou i esplèndid edifici on s’instal·laran definitivament les Escoles Comercials Montserrat, al número 113-119 del carrer Badal. Segons una ressenya de l’època, “el edificio es amplio y capaz, dotado de todos los servicios necesarios y rodeados de jardines y patios de juego. Ampliación de profesorado, docto y competente, Claustro de Dirección y Profesorado en número de catorce, con el fin de atender a las cada día más numerosas peticiones de ingreso, formuladas por los empleados de la Empresa a favor de sus hijos”.

Descarregar l’article sencer en pdf