L’Ajuntament contempla ara en els plànols del Calaix de les vies el manteniment de Can Vies


El passat mes de desembre del 2010, l’Ajuntament va fer públics els darrers plànols amb els que hauran de treballar els obrers que duguin a terme les accions previstes arran del cobriment de les vies a partir del proper mes d’agost. En aquests plànols, a diferència dels darrers amb els que es treballava, i que dataven del 2006, es contemplava en tots ells l’enderrocament del CSA per dur a terme una part de les obres que es contemplaven el Pla d’Actuació Urbanísitca, que afectava a tota la zona de l’entorn de les vies de la Renfe a la seva entrada sud a Barcelona. A l’espai on es troba actualment el CSA hi havia d’anar un edifici de 5 plantes d’alçada.

La rellevància d’aquests nous plànols és que conserven la façana de l’actual CSA Can Vies, tal i com es pot veure en el document adjunt. L’actual CSA és l’edifici que es troba a sobre de les línies del Metro que es troben assenyalades al mapa. Considerem que aquesta és la darrera prova que l’enderrocament del CSA no és necessari per dur a terme les obres, i més a la llum d’uns plànols que ja han estat aprovats pel consistori i que han de regir totes les obres que s’han de dur a terme a partir del proper mes d’agost del 2011.

Després de les declaracions fetes al diari El Punt el passar dimarts dia 11 de gener del 2011 per part de TMB, quedava palès que no hi havia motius de pes pels quals l’empresa hagués de disposar del solar, i amb aquestes noves informacions relatives a una plànols que contemplen la pervivència de l’edifici i que el fet de perviure no és incompatible amb unes obres ja aprovades, des del CSA considerem que no hi ha cap MENA de justificació per segui demanant el desallotjament d’aquest espai que properament celebrarà els seus 14 anys de feina política i social al barri de Sants.

Comissió de Premsa i Mitjans de Comunicació del CSA Can Vies.

17 de gener del 2011

csacanvies.premsa(at)gmail.com